จองตั๋วออนไลน์ ค้นหาเส้นทางรถโดยสาร

ค้นหาตารางเดินรถและจองตั๋วบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส 999)

ปิยะชัยพัฒนา - จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ | ตารางเวลาและรีวิว

Block
จองตั๋วรถทัวร์ ออนไลน์
จองตั๋ว ปิยะชัยพัฒนา ออนไลน์
ปิยะชัยพัฒนา

บริษัทรถทัวร์ปิยะชัยพัฒนา ให้บริการรถทัวร์เส้นทาง ด่านนอก – หาดใหญ่ – เชียงราย – แม่สาย (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ปิยะชัยพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง เส้นทางเดินรถ ตัวอย่างเส้นทางจุดจอดรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.รถทัวร์เป็นผู้กำหนด บริษัทปิยะชัยพัฒนามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น ห้องน้ำภายในตัวรถ อาหารว่างระหว่างเดินทาง และผ้าห่ม เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารโดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

จองตั๋ว

ค้นหาเส้นทางเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง เลือกจองตามต้องการ

ชำระเงิน

เลือกชำระเงินง่ายๆ ผ่าน mobile banking บัตรเครดิต 7-11 ให้บริการผ่านระบบตลอด 24 ชั่วโมง

เดินทาง

เช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนเดินทาง 30 นาที
จุดเช็คอิน

ที่ตั้งสำนักงาน

26/39 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เส้นทางให้บริการของ ปิยะชัยพัฒนา
แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

จุดบริการ/ จุดจอด
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
→ จุดจอด อ.แม่จัน
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
→ จุดจอด อ.งาว
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
→ จุดจอด อ.เด่นชัย
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
→ อู่ปิยะรุ่งเรือง พุทธมณฑล
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
→ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
→ จุดจอด บ้านเขาปีบ
→ จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
→ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
→ จุดจอดตลาดเกษตร
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
→ จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
→ จุดจอดไม้เสียบ
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
→ จุดจอดป่าพยอม
→ จุดจอดโพธิ์ทอง
→ จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
→ จุดจอดด่านสะเดา
→ จุดจอด อ.ด่านนอก

รถบัส แม่สาย - ด่านนอก ฿ 1,722–2,296 24ชั่วโมง – 27ชั่วโมง 30นาที
→ รถบัส VIP 32 07:30
→ รถบัส VIP 24 07:30
จองตั๋วออนไลน์

ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย

จุดบริการ/ จุดจอด
→ จุดจอด อ.ด่านนอก
→ จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
→ จุดจอดด่านสะเดา
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
→ จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
→ จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
→ จุดจอดโพธิ์ทอง
→ จุดจอดป่าพยอม
→ จุดจอดไม้เสียบ
→ จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
→ จุดจอดตลาดเกษตร
→ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
→ จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
→ จุดจอด อ.ไชยา
→ จุดจอด อ.ท่าชนะ
→ จุดจอด อ.ละแม
→ จุดจอด บ้านเขาปีบ
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
→ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
→ กุยบุรี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
→ อู่ปิยะรุ่งเรือง พุทธมณฑล
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
→ จุดจอด อ.เด่นชัย
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
→ จุดจอด อ.งาว
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
→ จุดจอด อ.แม่จัน
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย

รถบัส ด่านนอก สงขลา - อ.แม่สาย เชียงราย ฿ 1,779–2,372 24ชั่วโมง – 27ชั่วโมง 30นาที
→ รถบัส VIP 32 07:00
→ รถบัส VIP 24 07:00
จองตั๋วออนไลน์

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
เบอร์โทร 053-646430, 053-734305 , 062-3107326

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
เบอร์โทร 053-773550 , 062-3107322

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 074-465203

จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
เบอร์โทร 081-0936459

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
เบอร์โทร 074-311077

เส้นทางยอดนิยม

เชียงราย - หาดใหญ่
หาดใหญ่ - เชียงราย
หาดใหญ่ - พิษณุโลก
แม่สาย - หาดใหญ่

หาดใหญ่ - แม่สาย
เชียงราย - นครศรีธรรมราช
หาดใหญ่ - พะเยา
เชียงราย - พัทลุง

สงขลา - แม่สาย
หาดใหญ่ - แพร่
แม่สาย - สงขลา
สงขลา - เชียงราย

หาดใหญ่ - อุตรดิตถ์
แม่สาย - นครศรีธรรมราช
สงขลา - พิษณุโลก
กรุงเทพ - แม่สาย

ผู้ให้บริการยอดนิยม
สถานีขนส่งผู้โดยสารยอดนิยม
Free Joomla templates by Ltheme