จองตั๋วออนไลน์ ค้นหาเส้นทางรถโดยสาร

ค้นหาตารางเดินรถและจองตั๋วบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส 999)

ซันบัส - จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ | ตารางเวลาและรีวิว

Block
จองตั๋วรถทัวร์ ออนไลน์
จองตั๋ว ซันบัส ออนไลน์
ซันบัส

บริษัทรถทัวร์ซันบัส ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคอีสาน เช่น เลย และชัยภูมิ รถโดยสารของซันบัสเป็นปรับอากาศ มีห้องน้ำภายในตัวรถ และทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า คุณสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.myontour.com หรือผ่านช่องทางไลน์ (ในวันออกเดินทาง ผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ซันบัส ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ)

จองตั๋ว

ค้นหาเส้นทางเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง เลือกจองตามต้องการ

ชำระเงิน

เลือกชำระเงินง่ายๆ ผ่าน mobile banking บัตรเครดิต 7-11 ให้บริการผ่านระบบตลอด 24 ชั่วโมง

เดินทาง

เช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนเดินทาง 30 นาที
จุดเช็คอิน

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานซันบัสตั้งอยู่ที่ 97/9 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

เส้นทางให้บริการของ ซันบัส
กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

จุดบริการ/ จุดจอด
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
→ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
→ จุดจอดท่ารถตู้รังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
→ จุดจอดวังน้อย
→ จุดจอดหนองแค
→ จุดจอดโลตัสสระบุรี
→ จุดจอดปากช่อง
→ จุดจอด อ.ด่านขุนทด
→ จุดจอดบ้านแปรง (ข้างโรงเรียนบ้านแปรง)
→ จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
→ จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
→ จุดจอด ต.บ้านค่าย
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
→ จุดจอดแก้งคร้อ
→ จุดจอดภูเขียว
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
→ จุดจอดผานกเค้า
→ จุดจอด ต.ตาดข่า
→ จุดจอดตลาดหนองหิน
→ จุดจอดวังสะพุง
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
→ จุดจอดบ้านธาตุ
→ จุดจอดเชียงคาน

รถบัส กรุงเทพ - ชัยภูมิ ฿ 298–504 4ชั่วโมง 25นาที – 6ชั่วโมง 50นาที
→ ด่วน 10:00, 10:45, 20:40, 20:50
→ วีไอพี 24 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 17:15, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20, 23:00
จองตั๋วออนไลน์
รถบัส ชัยภูมิ - กรุงเทพ ฿ 251–615 3ชั่วโมง 40นาที – 8ชั่วโมง
→ วีไอพี 24 00:05, 00:19, 00:25, 00:39, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:45, 09:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 14:55, 15:00, 15:20, 15:40, 15:50, 17:55, 18:00, 18:20, 18:40, 18:50, 21:30, 22:00, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 23:55, 23:59
→ ด่วน 07:30, 07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 12:00, 12:20, 13:00, 14:00, 20:50, 21:40
→ ระหว่างเมือง 08:30, 21:30
จองตั๋วออนไลน์

กรุงเทพฯ-เลย

จุดบริการ/ จุดจอด
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
→ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
→ จุดจอดวังน้อย
→ จุดจอดโลตัสสระบุรี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
→ จุดจอดปากช่อง
→ จุดจอด อ.ด่านขุนทด
→ จุดจอดบ้านแปรง (ข้างโรงเรียนบ้านแปรง)
→ จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
→ จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
→ จุดจอด ต.ละหาน
→ จุดจอด ต.โนนจาน
→ จุดจอด ต.บ้านค่าย
→ สำนักงานบริษัท ซันบัส จำกัด (ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า)
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
→ จุดจอดแก้งคร้อ
→ จุดจอดหนองคัน
→ จุดจอด บ.บัวพักเกวียน
→ จุดจอดภูเขียว
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
→ จุดจอดผานกเค้า
→ จุดจอดห้วยส้ม
→ จุดจอดภูกระดึง
→ จุดจอด ต.ตาดข่า
→ จุดจอดตลาดหนองหิน
→ จุดจอด ต.โคกขมิ้น
→ จุดจอดวังสะพุง
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

รถบัส กรุงเทพ - เลย ฿ 517–815 8ชั่วโมง – 12ชั่วโมง 48นาที
→ ด่วน 10:45, 19:00, 20:00, 20:50
→ วีไอพี 24 08:00, 10:00, 19:00, 21:00, 21:20
จองตั๋วออนไลน์
รถบัส เลย - กรุงเทพ ฿ 620–882 7ชั่วโมง – 9ชั่วโมง
→ ด่วน 09:20, 19:10, 19:30, 20:30
→ วีไอพี 24 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
จองตั๋วออนไลน์

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
เบอร์โทร 0-2936-3993 , 096-7017251

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
เบอร์โทร 086-7586111 , 042-033188

เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
เบอร์โทร 089-8402295

จุดจอดแก้งคร้อ
จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
เบอร์โทร 080-04334306, 044-882735

จุดจอดภูเขียว
จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
เบอร์โทร 086-8703946

จุดจอดหนองหิน
จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
เบอร์โทร 042-852224 , 091-0798391

วังสะพุง
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
เบอร์โทร 042-841519 , 062-7455767

จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
เบอร์โทร 042-854027

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
เบอร์โทร 044-838008

จุดจอดผานกเค้า
จุดขายตั๋วซันบัส ผานกเค้า
เบอร์โทร 094-5866344

จุดจอดชุมแพ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส ชุมแพ
เบอร์โทร 098-5371424

จองตั๋ว ซันบัส ออนไลน์
จองตั๋ว ซันบัส ออนไลน์
เส้นทางยอดนิยม

กรุงเทพ - ชัยภูมิ
กรุงเทพ - เลย
เลย - กรุงเทพ

ชัยภูมิ - กรุงเทพ
กรุงเทพ - ชุมแพ
ชุมแพ - กรุงเทพ

ผู้ให้บริการยอดนิยม
สถานีขนส่งผู้โดยสารยอดนิยม
Free Joomla templates by Ltheme