เปรมประชาขนส่ง | myontour.com

เปรมประชาขนส่ง

 

เปรมประชาขนส่ง

 

 

เปรมประชาขนส่ง | prem-pracha-transport

เปรมประชาขนส่ง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เปรมประชาขนส่งบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการสั่งจองที่พักให้บริการนำเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต เปรมประชาขนส่งให้บริการโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดภายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ไป แม่ฮ่องสอน ผ่านจุดเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ปาย แม่สะเรียง เป็นต้น ด้วยมุ่งเน้นอันทันสมัย บริษัทได้เพิ่มช่องทางจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ myontour.com

เปรมประชาขนส่ง ให้บริการเส้นทาง 612 ดังนี้

  • เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย เส้นทางไป-กลับ เริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่เที่ยวแรก 6.30
  • ปาย-สมปอง-แม่ฮ่องสอน เส้นทางไป-กลับ เริ่มออกเดินทางจากปายเที่ยวแรก 8.30

เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง 170 ให้บริการดังนี้

  • เชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย-แม่ลาหลวง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน เริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่เที่ยวแรก 7.00
  • แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่ลาหลวง-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-ฮอด-เชียงใหม่ เส้นทางกลับไปเชียงใหม่

เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร

  1. สถานีขนส่ง เชียงใหม่ อาเขต สำนักงานตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งอาเขตฝั่งอาคารเก่า หรือ อาเขต 2 ชาญชลา 12
  2. สถานีขนส่งปาย
  3. ป้ายรถประจำทางขุนยวม
  4. สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน

 

สถานีขนส่งสายหลัก
สถานีขนส่งอาเขต 2 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร.053-245-5666

 


พิมพ์