สุวรรณนที ทัวร์ | myontour.com

สุวรรณนทีขนส่ง

จองตั๋วรถสุวรรณนทีขนส่ง

 

 

 

 

สุวรรณนทีขนส่ง | suwannatee-tour

สุวรรณนทีขนส่ง ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ จากกรุงเทพไปจังหวัดชุมพร โดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้

990  กรุงเทพฯ-ชุมพร  500 กม.  ระยะเวลา 6.5 ชม.
89  กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน  650 กม.  ระยะเวลา 8 ชม.
89  กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม 700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  กรุงเทพฯ-ละแม  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  กรุงเทพฯ-หลังสวน  650 กม.  ระยะเวลา 8 ชม.
89  กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
990  ชุมพร-กรุงเทพฯ  500 กม.  ระยะเวลา 6.5 ชม.
990  ชุมพร-กรุงเทพฯ  650 กม.  ระยะเวลา 7.5 ชม.
89  ละแม-กรุงเทพฯ  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ  700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ 700 กม.  ระยะเวลา 8.5 ชม.
89  สวี-กรุงเทพฯ  650 กม.  ระยะเวลา 7.5 ชม.
89  หลังสวน-กรุงเทพฯ  650 กม.  ระยะเวลา 8 ชม.
89  หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ  650 กม.  ระยะเวลา 8 ชม.

 

สุวรรณทีขนส่ง จุดเคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสารมีดังนี้
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48 โทร. 0-2894-6066
- สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร โทร. 077504901
- สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน) โทร. 0-77541242 , 077545151
- สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) โทร. 077559436
- สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) โทร. 0-7750-1535

สถานีหลัก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)


พิมพ์