แอร์ชัยภูมิ

 

แอร์ชัยภูมิ

 

จองตั๋วรถทัวร์จาก กรุงเทพฯ ไป ชัยภูมิ
แอร์ชัยภูมิ | air-chaiyaphum


บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด หรือ แอร์ชัยภูมิ เป็นบริษัทรถประจำทางที่อยู่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการรถประจำทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ครอบคลุมจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ เป็นต้น รถโดยสารคันนี้น่าใช้สำหรับเส้นทางการเดินทางหลายจังหวัดไปกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ เป็นรถโดยสารแบบที่นั่งมาตรฐาน ที่นั่งกว้างขวางเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29 โทร.0-2936-0039
2. บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด โทร.0-4481-1556
3. จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.0-4480-0490
4. จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.0-4489-0678
5. จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.064-5277998
6. จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.0-4484-0489
7. จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.0-4480-2101
8. จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ โทร.044-389460

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย