ประหยัด ทัวร์

 

ประหยัดทัวร์

 

 

ประหยัด ทัวร์ | prayat-tour

 

ที่ตั้ง : 28 ถนนพลีนี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0-2936-0496
จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

มุ่งหน้าผ่านอำเภอต่างๆ สิ้นสุดปลายทางที่อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประหยัดทัวร์ให้บริการปลางทางที่ อำเภอพนมไพร นอกจากงานบุญบั้งไฟแล้ว ยังมีงานประเพณีไหลเรือไฟและแข่งเรือยาวประจำปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวได้มีการสืบทอดประเพณีมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ หากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมประเพณีที่อำเภอพนมไพร สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ไปยัง จุดหมายปลายทางที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด้วยบริการของประหยัดทัวร์

ประหยัด ทัวร์ เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ ร้อยเอ็ด
  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ มหาสารคาม
  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ บุรีรัมย์

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท ประหยัดทัวร์

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42 โทร.0-2936-0496
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
  • จุดจอดปากแซง
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
  • จุดจอด อ.เขมราฐ
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900