การจองและชำระเงิน

 ท่านสามารถจองตั๋วโดยสาร ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่ MyOnTour.com เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการที่ท่านต้องการ
 2. รับรหัสการจอง
 3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา

  *หมายเหตุ
 • ต้องชำระเงินภายในเวลาที่เว็บไซต์กำหนด
 • ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven (ชำระตามระยะเวลาที่เว็บไซต์กำหนด)
 • นำหลักฐานการชำระเงินรับตั๋วจริงได้ที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ก่อนรถออก 30 นาที
 • คืนตั๋ว-เลื่อนตั๋ว โทร.02-269-6999 (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)

จ่ายเงินง่ายผ่านบริการ

cs711visamaster card

 

 • พิมพ์ตั๋ว
 • เลื่อนการเดินทาง
 • คืนตั๋ว
 • เปลี่ยนผู้โดยสาร
 • ติดต่อที่ 02-269-6999 และ โทร: 02-537-8471

กรุณากรอกรหัสชำระเงินและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการจองบัตรโดยสาร