ท่านสามารถจองตั๋วโดยสาร ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ MyOnTour.com เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการที่ท่านต้องการ
  2. รับรหัสการจอง
  3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา

    *หมายเหตุ
  • ต้องชำระเงินภายในเวลาที่เว็บไซต์กำหนด
  • ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven (ชำระตามระยะเวลาที่เว็บไซต์กำหนด)
  • นำหลักฐานการชำระเงินรับตั๋วจริงได้ที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ก่อนรถออก 30 นาที
  • คืนตั๋ว-เลื่อนตั๋ว โทร.02-269-6999 (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)

จ่ายเงินง่ายผ่านบริการ

cs711visamaster card