อีสานทัวร์ | myontour.com

อีสานทัวร์

 

อีสาน ทัวร์

 

 

 

จองตั๋วรถทัวร์จาก กรุงเทพฯ ไป อุดรธานี, ขอนแก่น, เชียงราย
อีสานทัวร์ | esan-tour

อีสานทัวร์ เป็นรถโดยสารประจำทางที่ได้รับความนิยมอีกบริษัท ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย จากจากกรุงเทพฯแล้ว เนื่องจากเป็นรถโดยสารประจำทางที่วิ่งข้ามระหว่างภาค มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก การบริการที่ดีเยี่ยมและมีความปลอดภัย ความประทับใจของอีสานทัวร์ ด้วยรถโดยสารที่ได้รับมาตรฐาน ที่นั่งกว้างสบาย ที่คอยให้บริการสำรับผู้โดยสาร

เส้นทางให้บริการที่สำคัญของ อีสานทัวร์ เช่น

จองตั๋วรถทัวร์จาก กรุงเทพฯ ไป อุดรธานี
จองตั๋วรถทัวร์จาก เชียงใหม่ ไป ขอนแก่น
จองตั๋วรถทัวร์จาก เชียงราย ไป ขอนแก่น

 • กรุงเทพฯ-ไชยวาน
 • กรุงเทพ-อุดรธานี
 • กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์
 • กรุงเทพฯ-ตาลเลียน
 • กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
 • กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
 • ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
 • ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
 • ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
 • ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
 • ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
 • ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
 • ตาลเลียน-กรุงเทพฯ
 • พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ
 • พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ
 • พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
 • อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
 • เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
 • เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
 • เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
 • เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
 • เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
 • ไชยวาน-กรุงเทพฯ

เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร อีสานทัวร์
- สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3 โทร. 043-471585
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2 โทร. 08-1765-0183
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2 โทร. 0-5324-6111
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51 โทร. 0-2936-0155

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย


พิมพ์