สวัสดีอีสาน | myontour.com

สวัสดีอีสาน

จองตั๋วรถสวัสดีอีสาน

 

 

สวัสดีอีสาน | sawasdee-esan

สวัสดีอีสาน เป็นรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างจังหวัด โดยให้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ชายแดนประเทศไทยและลาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง ผ่านจังหวัดที่สำคัญบางเส้นทางได้แก่ ขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดร หนองคาย และบึงกาฬ

สวัสดีอีสาน บริการรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน VIP 32 ที่นั่ง ค่าบริการเริ่มต้นที่ 655 บาท เส้นทางที่ให้บริการมีดังนี้

79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง
97 กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา
79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ
97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ
97 พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ
5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

 

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ สวัสดีอีสาน
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13 โทร. 098-2062514 , 083-3441828
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-1571
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู โทร. 087-2208994
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์