พิษณุโลกยานยนต์ | myontour.com

พิษณุโลกยานยนต์

 

พิษณุโลกยานยนต์

 

 

พิษณุโลกยานยนต์ | phitsanulok-tour

จังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok) ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงาม แนะนำบริการจาก

พิษณุโลกยานยนต์ ซึ่งให้บริการรถโดยสารแก่ผู้โดยสาร จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ไปยัง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผ่านเส้นทางประวัติศาสต์ที่สำคัญอันได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งผ่าน myontour.com ที่เปิดให้สำรองที่นั่งตลอด 24 ชม.

พิษณุโลกยานยนต์ ให้บริการเส้นทางดังนี้
กรุงเทพฯ ไป พิษณุโลก
กรุงเทพฯ ไป อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
กรุงเทพฯ ไป เขาค้อ เพชรบูรณ์

เคาน์เตอร์เช็คอินและออกตั๋วรถโดยสาร
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54 โทร. 02-9362924 , 02-9362925
2. สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) โทร. 055-302021 , 055-302022

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์