ภูกระดึง ทัวร์ | myontour.com

ภูกระดึง ทัวร์

 

 

ภูกระดึงทัวร์

 

 

ภูกระดึง ทัวร์ | phu-kradueng-tour

เดินทางกรุงเทพฯ ไปภูกระดึง และเดินทางไปเลย

ที่ตั้ง : ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
จองตั๋วรถทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

จังหวัดเลย (Loei) จังหวัดที่พื้นที่ส่นใหญ่เป็นภูเขาและสภาพอากาศที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศความนาวเย็นกันทุกปี ซึ่งจากความสวยงามธรรมชาตินี้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเลย เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีเทศกาลผีตาโขนที่เป็นประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา บรรยากาศแบบนี้ภูกระดึงทัวร์ สามารถพาท่านไปสัมผัสได้ตลอดเวลา โดยให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ไปยัง จังหวัดเลย ซึ่งมีเส้นทางที่สำคัญของบริษัทดังนี้

ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย
ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท ภูกระดัง ทัวร์

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
  • จุดจอดเชียงคาน
  • วังสะพุง
  • จุดจอดผานกเค้า
  • จุดจอดท่าลี่

สถานีผู้โดยสารหลัก

สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์