บางกอกบัสไลน์ | myontour.com

บางกอกบัสไลน์

 

บางกอกบัสไลน์

 

 

บางกอกบัสไลน์ | bangkok-busline

ที่ตั้ง : 23/21 ซอยวิภาวดีรังสิต 13 สำนักงาน บริษัท สมบัติทัวร์ (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 1215
จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

บางกอกบัสไลน์ รถโดยสารที่ได้รับความนิยิมอีกบริษัทภายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเส้นทางที่จะพาท่านไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่มีวัฒธรรมเป็นเอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมล้านนา อาหารประจำถิ่น รวมทั้งทางธรรมชาติอันได้แก่ ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติขึ้นชื่อยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย และบางกอกบัสไลน์ยังพาท่านเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆด้วย เช่น กรุงเทพฯ ไป เชียงราย, ลำปาง, น่าน และไปยังภาคใต้ของประเทศไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บางกอกบัสไลน์ เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

 • กรุงเทพฯ ↔ เชียงราย
 • กรุงเทพฯ ↔ เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ ↔ ลำปาง
 • กรุงเทพฯ ↔ น่าน
 • กรุงเทพฯ ↔ สุราษฎร์ธานี

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท บางกอกบัสไลน์

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 1-2, 13-17, 34, 41
 • สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์