ไทยสงวนทัวร์ | myontour.com

ไทยสงวนทัวร์

 

ไทยสงวนทัวร์

 

 

ไทยสงวนทัวร์ | thaisanuan-tour


ที่ตั้ง : ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

ไปชมบั้งไฟก่อนเข้าช่วงฤดูฝนที่จังหวัดยโสธร จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีขบวนแห่ จัดประกวดบั้งไฟอย่างงดงามและยิ่งใหญ่ สามารถเดินทางเที่ยวชมด้วยรถโดยสารสาธารณะของ บริษัท ไทยสงวนทัวร์ ให้บริการเดินรถโดยสาร จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ(หมอชิต 2) ไปยังจังหวัดยโสธร และยังสามารถเดินทางไปได้อีกหลายจังหวัดด้วยบริการของไทยสงวนทัวร์ เช่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดนครพนม

ไทยสงวน ทัวร์ เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

 • กรุงเทพฯ ↔ มุกดาหาร
 • กรุงเทพฯ ↔ ยโสธร
 • กรุงเทพฯ ↔ อำนาจเจริญ
 • กรุงเทพฯ ↔ นครพนม

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9 โทร.02-936-0582
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
 • จุดจอด อ.ป่าติ้ว
 • จุดจอดหนองสามสี
 • จุดจอด อ.กุดชุม
 • จุดจอดเลิงนกทาใหม่
 • จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
 • จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

สถานีโดยสารหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์