ซันบัส | myontour.com

ซันบัส

 

ซันบัส

 

 

ซันบัส | sun-bus


ที่ตั้ง : 97/9 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 044 838 008
จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

ดินแดนทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติตาดโตน, ไทรทอง, ภูแลนคา และผาหินงาม ที่กล่าวมานี้เป็นแค่บางส่วนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดชัยภูมิ เที่ยมชมแหล่งธรรมชาติด้วยรถโดยสารสาธารณะกับบริษัท ซันบัส เป็นบริษัทผู้ให้ดำเนินธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ VIP ล้ำสมัยใหม่เอี่ยม สามารถปรับเอนนอน สะดวกสบาย มีทีวีรับชมรายการส่วนตัวทุกที่นั่ง นอกจากจังหวัดชัยภูมิแล้ว ซันบัสยังให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(หมอชิต 2) ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออื่น เช่น จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา

ซันบัส เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

 • กรุงเทพฯ ↔ ชัยภูมิ
 • กรุงเทพฯ ↔ เลย
 • กรุงเทพฯ ↔ นครราชสีมา

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท ซันบัส

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
 • เชียงคาน
 • จุดจอดแก้คร้อ
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดหนองหิน
 • วังสะพุง
 • จุดจอดบ้านธาตุ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์