ชนะภัยทัวร์ | myontour.com

ชนะภัยทัวร์

 

ชนะภัยทัวร์

 

 

ชนะภัยทัวร์ | chanapai-tour

โทร : 02 936 0411
จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

บริษัท ชนะภัยทัวร์ เป็นบริษัทผู้ให้ดำเนินธุรกิจรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสาร จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ(หมอชิต 2) ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ พรมแดนติดประเทศกัมพูชา มีปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่ และอีกหลายปราสาทให้ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เทศกาลแห่เทียนพรรษา ที่เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด วันนี้ชนะภัยทัวร์ เปิดเดินรถพาท่านเที่ยวชมวัฒนธรรมอันเก่าแก่หลายร้อยปี และธรรมชาติที่งวดงาม โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ชนะภัยทัวร์ เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

  • กรุงเทพฯ ↔ ศรีสะเกษ
  • กรุงเทพฯ ↔ อุบลราชธานี

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท ชนะภัยทัวร์

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


พิมพ์