แอร์อุดร

 

แอร์อุดร

 

รถทัวร์กรุงเทพ ไป อุดรธานี, รถทัวร์กรุงเทพ ไปบึงกาฬ, รถทัวร์กรุงเทพ ไป หนองคาย

แอร์อุดร | air-udon

ที่อยู่ : 296/55 ถนนสายอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 245 789

แอร์อุดร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางของคนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียง สำหรับแอร์อุดรหากมีการเดินทางเป็นประจำ ทางบริษัทมีการจัดโปรโมชั่นในบางช่วงเวลา เพื่อตอบแทนลูกค้า เช่น สามารถให้ผู้โดยสารสะสมตั๋วโดยสาร 10 ใบ แลกฟรี 1 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่ตอบรับของลูกค้ามาโดยตลอด ที่สำคัญคือไม่มีกำหนดระยะเวลาในการสะสมอีกด้วย  สำหรับเส้นทางที่แอร์อุดรให้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการรถประจำทางไปยัง ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยครอบคลุมจังหวัด เช่น กรุงเทพ – อุดร, กรุงเทพ – บึงกาฬ และ กรุงเทพ – หนองคาย (ไปกลับ) เป็นต้น

เคาน์เตอร์เช็คอินและออกตั๋วรถโดยสาร แอร์อุดร
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่อง118 และ 55 โทร.02-936-2735 , 081-828-7933
2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี บขส.อุดรธานี (บริษัท) โทร.042-245-789 , 042-344-994
3. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บขส.บึงกาฬ ช่อง 2 โทร.086-369-0814
4. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย บขส.หนองคาย โทร.042-422-982 , 086-334-2996
5. จุดจอด อ.ศรีวิไล จุดจอด อ.ศรีวิไล โทร.042-497-488 , 086-322-7032
6. จุดจอด อ.พรเจริญ โทร.042-487-655 , 086-314-3103
7. จุดจอด อ.โซ่พิสัย โทร.042-485-125 , 086-322-0872
8. จุดจอด อ.เฝ้าไร่ โทร.042-417-180 , 086-344-3869
9. จุดจอด อ.บ้านดุง โทร.042-271-058 , 086-456-2421
10. จุดจอดปากคาด โทร.042-481-361
11. จุดจอด อ.รัตนวาปี จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี โทร.042-418-024 , 086-369-0815
12. จุดจอด อ.โพนพิสัย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย โทร.042-651-265 , 091-867-1284
13. จุดจอด อ.พังโคน โทร.042-734-722 , 086-334-2995
14. จุดจอด อ.สว่างแดนดิน โทร.042-722-714 , 086-314-3102
15. จุดจอดหนองเม็ก ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร โทร.042-110-381

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย