สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

 

 

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ | sahaphan-roi-et-tour

รถทัวร์กรุงเทพ ไปร้อยเอ็ด, รถทัวร์กรุงเทพ ไปกาฬสินธุ์ มุกดาหาร

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด
ที่อยู่ : 8/36 ซ.วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
องตั๋วออนไลน์สหพันธ์ทัวร์ร้อยเอ็ด https://www.myontour.com/

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพ-มุกดาหาร สหพันธ์ร้อยเอ็ด ทัวร์ เป็นรถโดยสารประจำทางที่สำคัญของจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้บริการรวิ่งระหว่าง กรุงเทพ ไป จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร และมีโครงการที่จะปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารในปัจจุบันให้เป็นรถโดยสารปรับ อากาศสองชั้นอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางเดินรถจากกรุงเทพฯ สหพันธ์ทัวร์ร้อยเอ็ด

 • กรุงเทพ - ร้อยเอ็ด
 • กรุงเทพ - มุกดาหาร
 • กรุงเทพ - บัวขาว (กุฉินารายณ์)
 • กรุงเทพ - บัวขาว เขาวง นาคู
 • กรุงเทพ - โพนทอง เมยวดี
 • กรุงเทพ - บ้านบ่อ ร่องคำ โพธิ์ชัย
 • กรุงเทพ - เลิงนกทา
 • กรุงเทพ - อุบลราชธานี
 • กรุงเทพ - พนมไพร
 • กรุงเทพ - ยโสธร
 • กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร

 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37 โทร.0-2936-0864
 2. สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี) โทร.0-2537-8218
 3. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร.0-4351-4569,0-4351-2500
 4. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ โทร.0-4261-5427,0-4263-1306

สถานีขนส่งหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900