วัฒนสาครทัวร์

 

 

วัฒนสาครทัวร์

 

 

วัฒนสาครทัวร์ | wattana-sakhon

วัฒนสาคร ทัวร์ เป็นรถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) มุ่งหน้าไปยัง โขงเจียม ไปชมแม่น้ำโขงสีปูนกันที่นี่ บริเวณปากน้ำมูล ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน แม่น้ำโขงมีสีปูน และแม่น้ำมูลมีสีคราม ทำให้เกิดแม่น้ำสองสี และสามารถเที่ยวชมสมพันโบกที่โพธิ์ไทรได้ด้วยเช่นกัน การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปโขงเจียม ใช้บริการด้วยรถโดยสารของวัฒนสาครทัวร์ ซึ่งให้บริการเดินทางทุกวัน สำรองที่นั่งได้ที่ myontour.com

เคาน์เตอร์เช็คอินและออกตั๋วโดยสาร วัฒนสาครทัวร์
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก โทร. 02-9363353

สถานีขนส่งหลัก
2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900