รุ่งกิจทัวร์

จองตั๋วรถรุ่งกิจทัวร์

 

 

รุ่งกิจทัวร์ | rung-kit-tour

 

จองตั๋วรถรุ่งกิจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

รุ่งกิจทัวร์ ด้วยมาตรฐานบริการระดับที่ดีเยี่ยม และความปลอดภัยสูงสุดเป็นที่ไว้วางใจในการใช้บริการของผู้โดยสารมาตลอด

รุ่งกิจทัวร์ได้รับความนิยมในการเดินรถสาธารณะ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด เช่น ชุมพร ไปภูเก็ต, ภูเก็ตไปชุมพร, ภูเก็ตไประนอง, ระนองไปภูเก็ต โดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้

 753 ชุมพร - ภูเก็ต   430 กิโลเมตร  8 ชั่วโมง
 753  ภูเก็ต - ชุมพร  430 กิโลเมตร  8 ชั่วโมง
 430  ภูเก็ต - ระนอง  304 กิโลเมตร  8 ชั่วโมง
 430  ระนอง - ภูเก็ต  304 กิโลเมตร  8 ชั่วโมง

 

รุ่งกิจทัวร์ จุดเคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสารมีดังนี้
- ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์ โทร. 077-810299 , 080-6486804 , 077-812324
- ถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วที่ 10 โทร. Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805 , 076-373332
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์ โทร. 080-6486885
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์ โทร. 082-8153137 , 076-421805
- สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) ช่องขายตั๋วที่ 1 โทร. 084-3078193

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระนอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชุมพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต