ประกิจยนต์

ประกิจยนต์

 

 

ประกิจยนต์ | prakit-yon

รถทัวร์โคราชไปหัวหิน


ประกิจยนต์ เป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด โดยให้บริการจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไป หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง บริการของประกิจยนต์ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกใช้บริการสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com

ประกิจยนต์ ให้บริการเส้นทางดังนี้
นครราชสีมา ไป หัวหิน ผ่านเส้นทางสำคัญคือ โคราช, ปากช่อง, สระบุรี, กำแพงแสน, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ชะอำ, หัวหิน

ที่อยู่: 3258 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

สถานีขนส่งหลัก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา