ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

 

 

 

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต | sasanun-transport
จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เป็นบริษัทรถประจำทางที่อยู่ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการภาคตะวันออก ภาคเหนือของประเทศไทย การเดินทางจากกรุงเทพ-ตาก, กรุงเทพ-แม่สอด, กาญจนบุรี-เชียงใหม่, ตาก-กรุงเทพ ,เชียงใหม่-กาญจนบุรี ,แม่สอด-กรุงเทพ รถโดยสารคันนี้น่าไปใช้บริการ สำหรับเส้นทางไปถึง กาญจนบุรี-เชียงใหม่ รถโดยสารประเภท VIP 40 ที่นั่ง แทบทุกตารางการเดินทางจาก กาญจนบุรี-เชียงใหม่, เชียงใหม่-กาญจนบุรี เป็นการเดินทางแบบข้ามคืน รถออกเดินทางตอนเช้าถึงตอนเย็นของอีกวันหนึ่ง

 เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9 โทร.098-2566996
2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร.086-9288773
3. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร.094-6166925
4. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร.092-7247460
5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร.098-2569669

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2)
เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย