รุ่งประเสริฐ ทัวร์

 

รุ่งประเสริฐ ทัวร์

 

 

รุ่งประเสริฐ ทัวร์ | rungprasert-tour

เดินทางกรุงเทพฯ ไปกับรุ่งประเสริฐ ทัวร์

ที่ตั้ง : 575 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
จองตั๋วรถทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.myontour.com/

รุ่งประเสริฐ ทัวร์ เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการเดินรถ จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น มหาสารคาม
ซึ่งเป็นดินแดนใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับสมญานามว่า "เมืองตักศิลา" เป็นเมืองที่มีสถาบันบันการศึกษาหลายแห่ง และเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา อันได้แก่ พระบรมธาตุนาดูน นอกจากนี้ รุ่งประเสริฐทัวร์ยังพาท่านเดินทางไปได้หลายจังหวัด เช่น กรุงเทพ ไป ขอนแก่น , กรุงเทพ ไป อุบลราชธานี และ กรุงเทพ ไป ศรีสะเกษ

รุ่งประเสริฐ ทัวร์ เป็นผู้ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง ระหว่าง

  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ ขอนแก่น
  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ มหาสารคาม
  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ ศรีสะเกษ
  • รถทัวร์กรุงเทพฯ ↔ อุบลราชธานี

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ บริษัท รุ่งประเสริฐ ทัวร์

  1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
  2. สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)

สถานีหลัก
สถานขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ตั้งอยู่ที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900